საინფორმაციო და გასართობი სისტემის და სატრანსპორტო საშუალებების პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები

საინფორმაციო და გასართობი სისტემის და სატრანსპორტო საშუალებების პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება თქვენს იაგუარში გაძლევთ წვდომას თქვენი საინფორმაციო და გასართობი სისტემის უახლეს ფუნქციებსა და სერვისებზე.

დასაწყებად მოახდინეთ თქვენი სისტემის იდენტიფიცირება

აირჩიეთ თქვენი იაგუარი ქვემოთ მოცემული ფილტრიდან.
აირჩიეთ თქვენი ავტომობილი

განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი PIVI საინფორმაციო და გასართობი სისტემა

განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს, რომ ისარგებლოთ Pivi-ის უახლესი ფუნქციებით.
განაახლეთ თქვენი TOUCH PRO საინფორმაციო და გასართობის სისტემა