ტესტ დრაივი

ქვემოთ მოცემული ფორმის შევსებით ჩაეწერეთ ტესტ დრაივზე და აღმოაჩინეთ იაგუარის შესაძლებლობები.

*სიმბოლოთი მონიშნული ველები სავალდებულოა.