კონფიენციალურობის პოლიტიკა

კონფიენციალურობის პოლიტიკა

იაგუარ ლანდ როვერ ლიმიტედის ვებ გვერდი - მნიშვნელოვანი ინფორმაციაიაგუარის საქმიანობის საერთაშორისო თვისებიდან გამომდინარე, იაგუარი ამუშავებს და ინახავს პერსონალურ მონაცემებს ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ. თუ თქვენ არ გსურთ, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძლებთ მოთხოვნის დამუშავებას ამ ვებ გვერდიდან. თუ ეთანხმებით, ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს მხოლოდ თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად, ან იაგუარს შეუძლია შემდგომი გამოყენება სამომავლო კონტაქტებისათვის (ყოველთვის წარმოადგენს ქვემოთ მოცემული კონფიდენციალურობის პოლისის საგანს).

კონფიდენციალურობის პოლისიიაგუარ ლენდ როვერი პატივს სცემს ნებისმიერი პირის კონფიდენციალურობას, რომელიც ეწვევა ჩვენს ვებ გვერდს და ნებისმიერი ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვკრებთ თქვენს შესახებ გამოყენებული იქნება უპირველესად თქვენს მიერ მოთხოვნილი სერვისის განსახორციელებლად და მეორედ, ჩვენი, როგორც კომპანიის გასაუმჯობესებლად თქვენდამი მომსახურების მიზნით. ჩვენ ამას ვახორციელებთ სათანადო ინფორმაციის გამოყენებით.
ეს ინფორმაცია არ გაუმჟღავნდება იაგუარ ლენდ როვერ ლიმიტედის გარდა არავის, იგულისხმება მისი ფილიალები ან ასოცირებული კომპანიები და დილერები, სააგენტოები და ლიცენზირებული კომპანიები და ნებისმიერი სხვა კომპანია, რომელთანაც იაგუარს პირდაპირ ან ირიბად აქვს ურთიერთობა თქვენსავე სასარგებლოდ. ინფორმაცია დამუშავდება მონაცემთა დაცვის თაობაზე კანონის დებულების თანახმად და შესაძლოა შეინახოს და დამუსავდეს ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა ნებისმიერ ადგილას მსოფლიოში. მისი გამოყენება შესაძლოა მოხდეს იაგუარის პროდუქცის გაყიდვისათვის, სერვისისათვის და მასთან დაკავშირებული პროდუქტისა და სერვისისათვის.
თქვენ, როგორც ფიზიკურ პირს გექნებათ უფლება შეამოწმოთ თუ რა სახის ინფორმაციას ვფლობთ თქვენს შესახებ და შეიტანოთ შესწორებები საჭიროებისდა მიხედვით; თქვენ აგრეთვე გექნებათ უფლებამოსილება განახორციელოთ ყველა პაქტიკული ძალისხმევა თქვენივე სურვილების შესაბამისად. როგორც წესი, კონკრეტული კანონმდებლობა, განსაკუთრებით უსაფრთხოების საკითხებთან ან ფინანსურ რეგულაციებთან დაკავშირებული (როდესაც საქმე ეხება იაგუარის ფინანსურ სერვისს) შესაძლოა ზღუდავდეს მას.

ინტერნეტ ფასი და უარი პროდუქტზეფასები შეიცავს ავტომობილის რეკომენდებულ საცალო ფასს, დილერისადმი მიწოდებას, დღგ-ს, 12 თვიან საგზაო ლიცენზიას, პირველ სახელმწიფო სარეგისტრაციო მოსაკრებელს და სანომრე ნიშნების სავარაუდო ფასს. ფასის ოდენობა განისაღვრება ახალი მანქანის მიხედვით. იაგუარის პოლისი არის ახალი უწყვეტი განვითარებადი პროდუქტი. არსებობს ვებგვერდზე მოდელების მონაცემების, ფერის და ფასის და ილუსტრირებული და აღწერილი მონაცემების ნების დროს ცვლილების უფლება.
ნებისმიერი ძალისხმევა მხოლოდ იმისთვის იხარჯება, რომ დარწმუნდეთ მითითებული დეტალების და აღწერილობების სისწორეში მისი განახლების თარიღისათვის. თუმცა გაქვთ მითითება შეკვეთამდე შეამოწოთ იაგუარის მახასიათებლები დილერთან, გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით.
Jaguar.com მოიცავს რამოდენიმე საბაზრო ვერსიას. ბაზრის მიხედვით საიტები ხელმისაწვდომია ენის ასარჩევი გვერდის მიხედვით Jaguar.com home page. თითოეული ვებგვერდის ინფორმაცია დაკავშირებულია თითოეული ავტომობილის ბაზრის მახასიათებლებთან და გაყიდვების შემდგომ სერვისთან. ავტომობილის თაობაზე ინფორმაცია შესაძლოა იყოს განსხვავებული ბაზრის დონიდან გამომდინარე. ვებგვერდი არ წარმოადგენს შეთავაზებას იაგუარ ლენდ როვერის ან იაგუარის დილერების მიერ კონკრეტული ავტომობილის გაყიდვის თაობაზე.
ფერთა ნიმუშები მოცემულია ხელმისაწვდომი ფერთა გამის მიხედვით. სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია გიჩვენოთ ჩვენი მანქანების შეღებილი ზედაპირის უმაღლესი ხარისხი.

ხშირად დასმული კითხვები [FAQ]1. რა სარგებელი მაქვს იაგუარისაგან, როდესაც იაგუარი მოაგროვებს ჩემს შესახებ ინფორმაციას?
2. რა სახის ინფორმაციის მოგროვებაა შესაძლებელია იაგუარის ვებ გვერდის მიერ?
3. როგორ მოაგროვებს და შეინახავს იაგუარი ინფორმაციას?
4. რამდენ ხანს შეინახავს იაგუარი ინფორმაციას?
5. სად შეინახება თქვენი პერსონალური ინფორმაცია?
6. რატომ აგროვებს იაგუარი ინფორმაციას?
7. რისთვის გამოიყენება პოლისი?
8. იაგუარის ვალდებულება ბავშვების კონფიდენციალურობის დაცვასთან დაკავშირებით.
9. რა არის ქუქი (საინფორმაციო) ფაილი?
10. რა არის კლიენტის პროფაილი?
11. როგორ ვასწორებ ჩემს შესახებ არსებულ ინფორმაციას?
12. რა უფლებები მაქვს როდესაც ვირჩევ რეგისტრაციას?
13. რა ხდება როდესაც არ ვრეგისტრირდები?


რა სარგებელი მაქვს როდესაც იაგუარი აგროვებს ჩემს შესახებ ინფორმაციას?


ინფორმაციის მოგროვება იაგუარს ეხმარება შემდეგი საკითხების მოგვარებაში;
1. გაგიმართივდეთ საიტის მოხმარება როგორც კი ინფორმაციას შეიყვანთ.
2. გვეხმარება ინფორმაციის სწრაფად მიწოდებაში
3. გვეხმარება თქვენთვის მეტად სასარგებლო ინფორმაციის შექმნაში.
4. გეხმარებათ სწრაფად მოიძიოთ სერვისი ან ინფორმაცია იაგუარის მეშვეობით.
5. ინფორმაციის გამოყენება შესაძლებელს ხდის საიტის გაუმჯობესებას.
6. ზოგადი ტრენდის შეფასება ვებ გვერდზე და მისი გამოყენება.
7. გატყობინებთ ახალი პროდუქტის, სპეციალური შეთავაზების, განახლებული ინფორმაციის და სხვა ახალი სერვისის თაობაზე, რომელსაც იაგური მიიჩნევს, რომ შესაძლოა თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდეს. როგორც კი მოგვცემთ ნებართვას ჩვენ შეგვიძლია თქვენთან პირდაპირი კავშირის უფლებამოსილება მივანიჭოთ სხვა კომპანიებს.
8. გამოიტანოს სათანადო ინფორმაცია პროდუქტის, შეთავაზების და სერვისის თაობაზე Jaguar.com -თან თქვენს წინა საქმიანობებზე დაყრდნობით.
9. გეხმარებათ შეინახოთ თქვენი საყვარელი მედია (სურათები, ვიდეო, აუდიო), კონფიგურირებული მანქანბი და დილერის შეახებ ინფორმაცია Jaguar.com-ზე სამომავლო კონტაქტისათვის.


რა ინფორმაციის მოგროვებაა შესაძლებელია იაგუარის ვებ გვერდის მიერ?
იაგუარში, ჩვენ გვსურს მოგანიჭოთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე შეძლებისდაგვარად მეტი კონტაქტი. ზოგადად, თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ იაგუარის ვებ გვერდს ჩვენთვის თქვენი პიროვნების ან თქვენს შესახებ რაიმე ინფორმაციის ჩვენთვის შეტყობინების გარეშე. არის პერიოდი, როდეაც ჩვენ გვესაჭიროება თქვენს შესახებ ინფორმაციის წაკითხვა, როგორიცაა თქვენი სახელი და მისამართი. ჩვენი მიზანია შეგატყობინოთ ვიდრე მოვკრებდეთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას ინტერნეტში.
რეგისტრაციამდეც ჩვენ მოვკრებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ თუ როგორ იყენებთ ჩვენს ვებ გვერდს. ეს არის უბრალო, სტანდარტული პროცედურა ინტერნეტში ნებისმიერი ვებ გვერდისათვის. მოკრებილი ინფორმაცია არ ახდენს თქვენს პერსონალურ იდენტიფიცირებას მაგრამ შესაძლოა აღმოჩნდეს სასარგებლო ჩვენთვის, მარკეტინგული მიზნებიდან გამომდინარე ან ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სერვისის გაუმჯობესების მიზნით.
ჩვენს მიერ შემოთავაზებულის ერვისის გაუმჯობესების მიზნით ჩვენ აგრეთვე გთავაზობთ ანონიმური ინფორმაციის მოკრებას ვებ გვერდის შესახებ (მაგალითადGoogle search) ან ბანერის შესახებ, რომელმაც მოგიყვანათ Jaguar.com ვებგვერდამდე.
თუ აირჩევთ, რომ იაგუარს გადასცეთ პერსონალური ინფორმაცია ინტერნეტის მეშვეობით, რომელიც შესაძლოა დაგვჭირდეს - თქვენთან თანხვედრის ან რეგისტრაციის მიზნით, მაგალითად - ჩვენი მიზანია გაცნობოთ თუ როგორ გამოვიყენებთ მსგავს ინფორმაციას. თუ განგვიცხადებთ, რომ არ გსურთ ამ ინფორმაციის გამოყენება თქვენთან შემდგომი კონტაქტისათვის, ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს სურვილს.


როგორ მოკრებს და შეინახავს იაგუარი ამ ინფორმაციას?
საიტს ინფორმაციის მოკრება შეუძლია სხვადასხვა გზით; პირდაპირ თქვენდამი მომართვით (სარეგისტრაციო ფორმის მეშვეობით) ან ინფორმაციის ავტომატურად ჩაწერის მეშვეობით, საიტზე თქვენი ვიზიტის შემდგომ. მაგალიტად, ჩვენ შეგვიძლია მოვკრიბოთ მონაცემები თქვენი საიტზე მოგზაურობის მიხედვით ან ჩავიწეროთ თქვენს მიერ არჩეული ბრძანებები.
ინფორმაცია ინახება და დაცულია ფიზიკური და ტექნიკური საშალებებით. ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი საჯაროდ.


რამდენ ხანს შეინახავს იაგუარი ამ ინფორმაციას?


იაგუარი შეინახავს ამ ინფორმაციას დაცულ გარემოში იმ ვადით რა ვადითაც ჩვენ მივიჩნევთ, რომ საუკეთესო მხრივ დაგვეხმარება თქვენდამი მომსახურებისათვის და თქვენი სურვილების პატივისცემისათვის. დამატებით კანონმდებლობამ შესაძლოა დაგვავალდებულოს ინფორმაციის შენახვა დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. იმისათვის რომ გაიგოთ თუ როგორ უნდა ჩაასწოროთ ან გაახლოთ თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაცია გთხოვთ მიმართეთ შესაბამისი კითხვით ამ განყოფილებას.
სად შეინახება თქვენი პერსონალური ინფორმაცია?
იაგუარი თანამშრომლობს ბევრ ქვეყანასთან მსოფლიოში. ეს გვაძლევს თქვენთვის სათანადო სერვისის შეთავაზების საშუალებას, ჩვენი კლიენტებისათვის, რომელიც ასევე შესაძლოა თქვენ აღმოჩნდეთ, ჩვენ ვმართავთ ჩვენს ინტერნეტ საიტს ერთი ცენტრალური საიტიდან. ეს ამჟამად მდებარეობს გაერთიანებულ სამეფოში, მაგრამ ჩვენ აგრეთვე ვიყენებთ სხვა ქვეყნებიდან მიწოდებულ სერვისს, მათ შორის იგულისხმება ამერიკის შეერთებული შტატები. არ არსებობს მონაცემთა დაცვის შესახებ არსებული კანონმდებლობის ერთობლიობა რომელიც რფარავს ორივეს, ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, და ევროპული კანონი მოითხოვს მოგვცეთ არაორაზროვანი თანხმობა ვიდრე თქვენს შესახებ არსებულ მონაცემებს შევინახავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.


რატომ აგროვებს იაგუარი ინფორმაციას?
ჩვენ გვჭირდება ეს ინფორმაცია ჩვენი სერვისის გაუმჯობესების მიზნით; ჩვენ გვსურს გავამარტივოთ ჩვენი პროდუქტის თქვენს კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგება.
რას ემსახურება ეს პოლისი?
ეს პლისი ემსახურება ვებ საიტს, რომელიც შექმნილია ინდივიდუალური კლიენტების და კორპორატიული ვიზიტორებისათვის.
იაგუარის ვალდებულება ბავშვთა კონფიდენციალურობის დაცვის თაობაზე
Protecting the privacy of children is important. For that reason, we never collect or maintain information at our web site from those we actually know are under 16. ბავშვთა შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა მნიშვნელოვანია. ამ მიზეზით, ჩვენ არასოდეს ვაგრვებთ ან ვინახავთ ვებ გვერდზე ინფორმაციას 16 წლამდე მყოფი პირების შესახებ.

ქუქი ფაილების (ინფორმაციის) პოლისიქუქი ფაილების წაშლა
თქვენ ადვილად შეგიძლიათ ნებისმიერი საინფორმაციო ფაილის წაშლა რომელიც დამონტაჟებულია თქვენი ბრაუზერის ქუქი ფოლდერში. მაგალითად, თუ თქვენ იყენებთ Microsoft Windows Explorer:


გახსენით 'Windows Explorer'
დააწკაპუნეთ 'Search' ღილაკს ინსტრუმენტულ პანელზე
დაბეჭდეთ "cookie" საძიებელ ველში 'Folders and Files' -სათვის
აირჩიეთ 'My Computer' - 'Look In' ყუთში
დააწკაპუნეთ 'Search Now'
ორმაგად დააწკაპუნეთ თქვენს მიერ ნაპონ ფოლდერს
'Select' ნებისმიერი ქუქი ფაილი
დააჭირეთ 'Delete' ღილაკს თქვენს კლავიატურაზე.
თუ არ იყენებთ Microsoft Windows Explorer-ს მაშინ უნდა აირჩიოთ "cookies" - "Help" ფუნქციაში ინფორმაციისათვის სადაც იპოვით თქვენს ქუქი(საინფორმაციო) ფაილს.


როგორ შევასწორებ ჩემს შესახებ არსებულ ინფორმაციას?
იაგუარის ვებ გვერდი ამუშავებს სარეგისტრაციო გვერდებს რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადახედოთ და განაახლოთ თქვენს მიერ ატვირთული პერსონალური ინფორმაცია. ნებისმიერ შემტხვევაში თქვენ გეძლევათ არჩევანი გააუქმოთ წევრობა. სხვა შემთხვევაში სადაც თქვენ გესაჭიროებათ იაგუარის საიტზე ატვირთული პერსონალური ინფორმაციის შესწორება, მიჰყევით მითითებულ ინსტრუქციებს.


რა ხდება ინტერნეტის და საიტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით?
ინტერნეტი არ არის დაცული სისტემა და ყოველთვის უნდა გამოიჩინოთ წინდახედულება ონლაინზე ინფორმაციის განთავსებისას. პერსონალური ინფორმაცია რომელსაც აგროვებს იაგუარის საიტი ინახება დაცულ საოპერაციო გარემოში, რომელიც არაა საჯაროდ ხელმისაწვდომი. ზოგიერთ შემთხვევაში, გამოიყენება სათანადო დამცავი ტექნოლოგია, ხოლო პერსონალური ინფორმაცია დაშიფრულია, ვიდრე განახორციელებთ ტრანზაქციას.


რა მოხდება თუ არ დავრეგისტრირდები?
თუ არ დარეგისტრირდებით ან არ მოგვაქვდით პრსონალურ ინფორმაციას, უმეტეს შემთხვევაში შესაძლებლობა გექნებათ გამოიყენოთ იაგუარის ვებ გვერდი. როგორც წესი არ გექნებათ სარეგისტრაციო გვერდზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა. რომც არ დარეგიტრირდეთ ჩვენ დრო და დრო მოვკრებთ ანონიმურ ინფორმაციას თქვენს შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ვებ საიტს. ეს გახლავთ ინფორმაცია, რომელიც არ ახდენს თქვენს იდენტიფიცირებას, მაგრამ სესაძლოა ასარგებლო აღმოჩნდეს მარკეტინგისათვის ან ჩვენს მიერ შეთავაზებული სერვისის გაუმჯობესებისათვის.
ქუქი (ინფორმაცია) არის მხოლოდ ტექსტი, რომელსაც ვებ საიტი გადასცემს თქვენი კომპიუტრის მყარის დისკის ბრაუზერის ქუქი ფაილს, ამრიგად ვებსაიტი დაგიმახსოვრებთ. ქუქი ფაილი დაეხმარება ვებ საიტს თქვენი ინტერესები უფრო სწრაფად განსაზღვროს - უმეტესი ვებ საიტები იყენებენ ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილი დამოუკიდებლად შეუძლებელია თქვენი იდენტიფიცირებისათვის იქნას გამოყენებული.


ქუქი ფაილი შეიცავს დომენის სახელს საიდანაც მოდის ქუქი (საინფორმაციო) ფაილი; ქუქი ფაილის „ხანგრძლივობა“; და მნიშვნელობა, რომელიც ჩვეულებრივ იშვიათად შეიცავს უნიკალურ ნომერს.
ორი ტიპის ქუქი (საინფორმაციო) ფაილი გამოიყენება ამ ვებ საიტზე:
სესიური ქუქი ფაილი, რომელიც არის დროებითი და რჩება თქვენს ბრაუზერზე თქვენს მიერ საიტის დატოვებამდე.
მყარი ქუქი (საინფორმაციო) ფაილი, რჩება თქვენს ბრაუზერზე უფრო დიდხანს (ხანგრძlივობა დამოკიდებულია კონკრეტული ქუქი ფაილის ხანგრძლივობაზე).
როგორ გამოიყენება ქუქი (საინფორმაციო) ფაილები საიტზე და რა ინფორმაცია გროვდება?
სესიური ქუქი ფაილები გამოიყენება:
- საშუალებას გაძლევთ ინფორმაცია გადაიტანოთ გვერდებზე და შესაბამისად აღარ გიწევთ ინფორმაციის ყოველ ჯერზე შეყვანა.
- რეგისტრაციისას შენახულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის საშუალებას გაძლევთ.
მყარი ქუქი (საინფორმაციო) ფაილი გამოიყენება:
- გეხმარებათ ამოგიცნონ როგორც უნიკალური ვიზიტორი (ნომრის გამოყენებით თქვენი პერსონალური იდენტიფიცირება ვერ მოხდება) როდესაც დაბრუნდებით ვებსაიტზე.